ide okulları Tanışma Zamanı!

ide okulları olarak, modern eğitim yaklaşımımız, eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırım ve nitelikli eğitim kadromuz ile sizleri bekliyoruz.

Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarında uzun dönem çalışmış kadromuz ve özgün eğitim yöntemimizle, dünyada başarılı olmuş eğitim modellerini birleştirerek kendine güvenen, dünyayı anlayan nitelikli öğrenciler yetiştiriyoruz.

Öğrencilere sadece bilgi değil, beceri de kazandırmanın önemine inanıyoruz. Bunun da ancak nitelikli bir eğitim kadrosuyla yapılabileceğini savunuyoruz. Bu yüzden en önemli önceliğini eğitim kadrosu olarak belirledik.

ide okullarında öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlayan, dünyada başarılı olmuş yöntemlerle, başta yabancı dil olmak üzere diğer tüm alanlarda çıtanın yükseltilmesi hedefliyoruz.

Eğitim kadromuzla tanışmak ve eğitim sistemimizin farklılıkları ile ilgili bilgi almak için sizleri tanıtım gününe davet ediyoruz.

Okul tanıtım günü: 24 Şubat Cumartesi günü

Program Akışı


10.30 - 11.30 Açılış Konuşması ve Okul Tanıtımı


11.30 – 12.00 Soru - Cevap


12.00 – 12.30 Okul ve Derslik Turu/Eğitim Kadromuzla Tanışma


*Okul tanıtım gününe katılmak için yukarıdaki formu doldurmanız yeterli. Ekibimiz en kısa sürede, sizinle iletişime geçerek okul tanıtım günü için randevu vermek üzere dönüş yapacaktır.

**Okul tanıtım gününe çocuk getirilmemesi rica olunur.

ide Anaokulu

Anaokulu eğitiminde bizim başlıca amacımız, çocuklarımıza sadece temel beceriler kazandırmak değil, onları her bakımdan okula hazırlamaktır. Anaokulu, başarılı bir eğitim hayatının temelidir ve bu eğitim sürecinde çocuklarımızın okul olgunluğuna ulaşmasını hedefleriz. Anaokulu Eğitim Sürecinde Ana Odak Alanlarımız:

Anadil Çalışmaları
Bu çalışmalarda hedef anadili düzgün ve akıcı kullanma becerisi kazandırmaktır.

Okuma-Yazma ve Matematiğe Hazırlık Çalışmaları
Çocuklarımıza kaleme hakim olmayı öğrenecekleri çizgi çalışmalarının yanı sıra, şekiller, rakamlar, nesne özellikleri, sınıflama, gruplama gibi kavram ve becerileri kazandıracak etkinlikler düzenlenir.

Yabancı Dil (İngilizce)
Öğrencilerimiz, şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla sürekli İngilizce konuşulan bir ortama alıştırılır, İngilizceyi duyarak ve oyun ortamında tekrarlayarak, telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir.

Oyun Saati
Oyun saatinde amaç; problem çözme ve farklı stratejiler geliştirme konusunda en önemli araç olan oyunla, çocuğun çevresini keşfetmesini sağlamak; ilişki kurma ve araştırma becerilerini geliştirmektir.

Dans, Beden Eğitimi, Drama, Müzik
Branş derslerinde öğrencilerimizin hem bireysel, hem de grup halinde çalışmayı öğrenmeleri, kendilerini ifade edebilme yeteneklerini, sanatsal becerilerini, yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirmeleri hedeflenir.

ide İlkokul

İlkokul eğitiminde öğrencilerimize akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin yanı sıra sosyal yaşam becerileri de kazandırarak fark yaratırız. Düşünme becerilerine dayalı öğrenme modelimizle her öğrencimizin öğrenme tarzını anlar, bu tarzlara göre müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla zenginleştiririz.

Okulumuzda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Öğrencilerimiz 1. ve 2. sınıfları aynı sınıf öğretmeni ile okurlar. 3. sınıfa geçerken sınıflar karıştırılır, öğretmenleri değişir. Uygulamalı dersler ve İngilizce dersleri ise alanında yetkin branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli
ide’de ilkokul eğitiminde Düşünme Becerilerine Dayalı Öğrenme Modeli uygulanır. Her öğrencinin nasıl öğrendiği belirlenerek, MEB okul müfredatı öğrencilerimizin öğrenme stillerine göre zenginleştirilir.

Müfredata Ek Dersler
Müfredata ek olarak programa alınan Bilişim Teknolojileri, Satranç, Yaratıcı Drama, Düşünme Becerileri Eğitimi derslerinde öğrenciler hem bireysel, hem de grup içinde çalışmayı, strateji geliştirmeyi öğrenirler. Yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirirken kendilerini ifade etme şansını yakalarlar.

Geziler
Okul gezilerimiz sadece öğrencilerimizin yeni yerler görmesini değil, müfredatta öğretilen konularla ilgili deneyim kazanmalarını da sağlar.

Kulüpler
Uygulamalı ders öğretmenleri ve alanında yetkin uzman öğreticilerin görev aldığı kulüplerimiz bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, tiyatro, müzik ve çeşitli spor dallarını kapsar. Öğrencilerimiz, kulüplerde yaptıkları çalışmaları dönem sonunda düzenlenen etkinliklerle arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşırlar.

ide Ortaokul

Ortaokulun çocukluktan gençliğe adım atılan önemli bir geçiş dönemi olduğuna inanırız. Bu dönemde öğrencilerimize farklılıklara açık, değişik öğrenme tarzlarını gözeten kapsayıcı bir eğitim sunarak onların milli değerlerine bağlı, uluslararası bakış açısına sahip, sosyal bireyler olmalarına odaklanırız. Öğrencilerimiz Atatürk ilkelerinden ödün vermeden, yaşam becerileri ile entegre edilmiş akademik yönü kuvvetli bir eğitim alır, İngilizceyi etkin kullanan, teknolojiye hakim, üst düzey düşünme becerileri ile donatılmış bireyler olarak yetişirler.

Farklılıklara Açık Eğitim
Beşinci sınıftan itibaren her yıl, öğrencilerimiz sosyal ve duygusal gelişimleri göz önüne alınarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü tarafından karıştırılır ve yeni sınıflar oluşturulur. Böylelikle öğrenciler farklı arkadaşlıklar edinir, aralarındaki farklı görüşleri keşfeder.

Farklı Öğrenme Stillerini Gözeten Bir Öğretim Sistemi
Öğrenmenin gerçekleşmesini yakından takip ederek, farklı öğrenen öğrencileri desteklemek amacı ile bireysel farklılıkları gözeten eğitim teknikleri kullanılır. Ölçme ve değerlendirmelerle kazanımların yerleşip yerleşmediği belirlenerek öğretim sistemi ve ders planları yeniden yapılandırılır. Eğitim sistemimiz MEB tarafından önerilen ders kitaplarının yanı sıra, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan özgün materyaller, çalışma kağıtları ve akıllı tahta materyalleriyle desteklenir.

Sosyal Eğitim Alanları
Ders içeriğini zenginleştirmek amacıyla dersliklerin dışında da eğitim alanları oluşturulur. Misafir konuşmacılar, uluslararası konferanslar, şehir içi ve dışı geziler, konser ve tiyatro etkinlikleri düzenlenir. Öğrencilerimizde sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek için yaşlılar evi, yetiştirme yurtları ve hayvan barınaklarına ziyaretler düzenlenir.

* Kabul sınavına giren 5, 6 ve7. sınıf öğrencilerine, sınavdaki başarılarıyla orantılı olarak %100’e varan burs imkanı sunulur. Kabul sınavı şartlarıyla ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

PASS Teorisi ve Bilişsel Temelli Öğrenme

ide okulları olarak ana amaçlarımızdan biri de öğrenme sürecine bilimsel yaklaşmak ve çocuklarımızın öğrenme yetkinliklerini geliştirme ve güçlendirmede dünyadaki en modern ve etkili yöntemleri belirlemek ve kullanmak. Bu nedenle okulumuzda öğretim modelimizin önemli bir parçası da Amerika’da saygın eğitim kurumlarında kullanılan PASS yaklaşımından oluşuyor.
PASS, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme modelidir. Kültürel-Tarihsel Psikolojinin kurucularından olan Rus Nöropsikolog Alexander Romanovich Luria’nın, beynin işleyişiyle ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda beynin sağ kısmı, frontal bölgesi ve beyin sapının arka kısmının öğrenme sürecinde önemli görevler üstlendiği anlaşılmıştır.
PASS terorisi dört bilişsel işlemden oluşuyor: Planlama (Planning), Ardıllık (Successive), Dikkat (Attention) ve Eşzamanlılık (Simultaneous). Bu fonksiyonların hepsini doğru biçimde ve bir arada uyum içinde çalıştırabilen çocuklar öğrenme sürecinde çok daha konsantre, odaklı, başarılı ve uyumlu bir deneyim geçirebiliyor.

PASS Sistemi Çocuklarımıza Ne Katacak?
Beşinci sınıftan itibaren her yıl, öğrencilerimiz sosyal ve duygusal gelişimleri göz önüne alınarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü tarafından karıştırılır ve yeni sınıflar oluşturulur. Böylelikle öğrenciler farklı arkadaşlıklar edinir, aralarındaki farklı görüşleri keşfeder.

Farklı Öğrenme Stillerini Gözeten Bir Öğretim Sistemi
ide okulları’nda uygulanan bilişsel işlevlere dayalı öğrenmeyi temel alan PASS sistemi çocuklarımıza etkin bir öğrenme süreci ve deneyimi sağlıyor. Bu sistem sayesinde:
• Çocuklarımızın planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıllık bilişsel düzeyleri ve gelişmeye açık alanları belirleniyor
• ide Bilişsel Destek Birimi geliştirilmesi gereken bilişsel alanları olan öğrencilerle özel çalışma yürütüyor. Böylece, bu tabloya göre çocuğun öğrenme biçimi belirleniyor. Öğrencilerin geliştirilmesi gereken ve güçlü alanlarına yönelik ayrı ayrı çalışmalar yapılmış oluyor.
• ide öğretmenleri PASS konusunda deneyimli öğretmenler arasından belirleniyor ve düzenli olarak eğitim alıyor.
• Dersler ide öğretmenleri tarafından hazırlanmış dört bilişsel alana da hitap eden özgün materyallerle destekleniyor.
• Beynin çok yönlü çalışması desteklenerek, öğrenme performansı artırılıyor ve kalıcı öğrenme sağlanıyor.
• Dört bilişsel alanı da gelişen çocuklar bir derste öğrendikleri bir yaklaşımı başka derslere de aktarabiliyorlar. Bu da çok boyutlu öğrenmeyi destekliyor.